Jyväskylän laatukäytäväkartoitukset

JYVÄSKYLÄÄN SUUNNITELLUT KEVYEN LIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄT JA LAADUKKAAT PYÖRÄTIET Vuosina 2009–2011 laadimme kaupungin ja Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta selvityksiä Jyväskylään suunniteltujen kevyen liikenteen laatukäytävien reittilinjauksista, ongelmakohdista ja parannusehdotuksista. Laadimme selvitykset laatukäytävistä keskustasta Palokkaan Palokkajärven itäpuolelta, keskustasta Mustalammelle, keskustasta Vaajakoskelle ja keskustasta Palokkaan Palokkajärven länsipuolelta. Lisäksi selvityksiin liittyy laatimamme yleinen liiteraportti, jossa käsitellään laatukäytävien reittiverkkoa sekä laatukäytävien käytettävyys- ja laatukriteereitä. Laatukäytäväselvitysten materiaalit löytyvät alta pdf-muodossa. Näistä voit saada ideoita oman kaupunkisi pyöräväylien  arviointiin. Laatukäytäväselvitysten yleinen liiteraportti: Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävät ja niiden periaatteet sekä laatukäytäväselvityksissä käytetyt tavoitteet ja kriteerit Pilottiselvitys, reitti 1: Keskusta–Palokka, Palokkajärven itäpuolelta Selvitysraportti, reitti 2: Keskusta–Mustalampi Selvitysraportti, reitti 3: Keskusta–Vaajakoski Selvitysraportti, reitti 4: Keskusta–Palokka, Palokkajärven länsipuolelta